De Bestuivers

Bijen krijgen het steeds moeilijker. Nochtans is het belang van deze zoemende beestjes nauwelijks te onderschatten. Dankzij de bestuiving van heel wat landbouwgewassen zorgen ze onrechtstreeks voor een aanzienlijk deel van het eten op ons bord.

Centrum Duurzaam Groen, Insectencentrum Lieteberg en de Limburgse Imkersbond willen met het project “De Bestuivers” de bijen meer kansen bieden. Met de steun van de provincie Limburg, de Vlaamse overheid, VLM en het Europees Landbouwfond voor Plattelandsontwikkeling worden in de hele provincie Limburg projecten op poten gezet om bijen te beschermen. Fleurige bloemenweides, bijenparken met een in het oog springende bijenpaal, cursussen voor beginnende imkers, aandacht voor wilde solitaire bijen, de plaatsing van bijenhotels, lokale honing in de winkelrekken en een “datingplatform” waar imkers en landbouwers elkaar kunnen vinden.  

Het project beoogt ook het sensibiliseren van inwoners, steden&gemeenten en landbouwers om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met schadelijke bestrijdingsstoffen in openbaar groen, tuinen en in landbouwgebied. Voor meer info over het project kan je terecht op de website van Centrum Duurzaam Groen

Zij hebben dit project gekozen

Pagina's